VÆKSTFONDEN

Mere tid til stjernerne

Vækstfonden sparer meget tid og mange penge med First Edition

Som Danmarks statslige finansieringsfond er det Vækstfondens opgave at finansiere innovative små og mellemstore virksomheder så de forløser deres vækstpotentiale. Vækstfonden har siden 1992 givet l

finansieringstilsagn på i alt 17 milliarder til 6000 virksomheder. Det kræver meget arbejde og tid at vurdere de kapitalsøgende virksomheder og deres potentiale. Vækstfondens medarbejdere skal bruge ressourcerne de rigtige steder.

Derfor bruger Vækstfonden First Edition til at udarbejde fondens årsrapport snart også fondens andre publikationer. Med First Edition sparer Vækstfonden op til 50 pct. af tiden på produktionen, fordi First Edition styrer hele udgivelsesprocessen. Fra idé over tilrettelæggelse, produktion og udgivelse. Ingen forsvundne kladder. Og altid fuldt overblik over publikationen og forfatterne på de enkelte afsnit. Og med First Editions design editor kan Vækstfonden selv tilpasse designet uden at bruge unødige penge på eksterne konsulenter. Nemt, enkelt og effektivt.

Med First Edition får Vækstfonden mere tid til at hjælpe dansk erhvervslivs nye stjerner.