Financial statement

Koncern
Moder
(mio. kr.)
Note
1. Havlår 2022
1. Halvår 2021
1. Halvår 2022
1. Halvår 2021
Renter og gebyrer
Renteindtægter opgjort efter den effektive rentes metode
4
3
3
9
9
Andre renteindtægter
4
56
56
56
56
Renteudgifter
5
14
14
14
14
Netto renteindtægter
45
45
51
51
Udbytte af aktier mv.
0
0
0
0
Bidrag til Afviklingsformuen
531
531
531
531
Gebyrer og provisionsindtægter
2
2
1
1
Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder
0
0
11
11
Købesums- og medgiftsregulering
-2
-2
22
22
Koncern
Moder
(mio. kr.)
Note
1. Havlår 2022
1. Halvår 2021
1. Halvår 2022
1. Halvår 2021
Periodens resultat før skat
475
475
475
475
Skat
0
0
0
0
Periodens resultat
475
475
475
475
Anden totalindkomst i alt
0
0
0
0
Totalindkomst i alt
475
475
475
475
Fordels på:
Aquosum
-7
-7
Garantiformuen
-23
-23
Afviklingsformuen
505
505
Totalindkomst i alt
475
475