Key figures

RESULTATOPGØRELSE (MIO.KR)

2021
2020
2019
2018
2017
Resultat af investeringsvirksomhed
339
339
375
610
629
Årets resultat
331
331
367
600
623
BALANCE (MIO.KR.)
2020
2020
2019
2018
2017
Balancesum
3.389
3.389
3.167
2.867
3.062
Tilsagn fra kommanditister
4.088
4.088
4.088
4.088
4.088
Ikke indbetalt tilsagn fra kommanditister
923
923
923 9
1.332
1.741
Egenkapital
3.236
3.236
3.167
2.769
2.786

PENGESTRØMME (MIO.KR.)

Driftsaktiviteter
-8
-8
-12
-4
-6
Investeringsaktiviteter
34
34
157
805
-72
Finansieringsaktiviteter
-262
-262
31
-618
132

NØGLETAL

2020
2020
2019
2018
2017
Total Value to Paid-In (TVPI)
1,71x
1,71x
1,61x
1,56x
1,40x
Residual Value to Paid-In (RVPI)
1,02x
1,02x
1,00x
1,00x
1,19x
Distributions to Paid-In (DPI)
0,70x
0,70x
0,60x
0,56x
0,22x
IRR, brutto
16,6 pct.
16,6 pct.
17,5 pct.
18,1 pct.
16,2 pct.
IRR, netto
15,5 pct.
15,5 pct.
16,2 pct.
16,7 pct.
14,5 pct.
Antal porteføljefonde
16
16
16
16
16
Antal aktive porteføljeselskaber i porteføljefonde
163
163
174
174
171