3. Favrskov Kommunes tilbud

3.1 Hjælp fra Rehabiliteringsteamet

Lovgrundlag

Servicelovens § 83 a.

Formål med hjælpen:

  • at styrke dit funktionsniveau og dine evner til at klare hverdagen
  • at udskyde aldersbetinget svækkelse
  • at du oplever en øget livskvalitet.

Hvem kan modtage hjælpen:

  • Borgere, der pga. sygdom eller svækkelse har nedsat funktionsniveau, og hvor et rehabiliteringsforløb vurderes at kunne forbedre personens funktionsevne og eventuelt nedsætte behovet for hjælp.
  • Borgere, der efterspørger hjælp eller øget hjælp i hverdagen.

Aktiviteter der indgår i hjælpen:

  • Træning i at kunne udføre de daglige gøremål selv. Du deltager aktivt i den aftalte rehabilitering og træning.

Serviceniveau:

  • Du modtager et intensivt rehabiliteringsforløb ved et særligt team af medarbejdere i en afgrænset periode.
  • Der fastsættes mål og tidsramme for rehabiliteringsforløbet.

Særlige forhold:

  • Du tilbydes den nødvendige hjælp og støtte under rehabiliteringsforløbet. Hjælpen og støtten ydes i et samarbejde mellem rehabiliteringsteamet, den valgte leverandør af hjemmepleje og eventuelt andre instanser.
Rehabilitering er indsatser til borgere, der har eller er i risiko for at miste dele af deres fysiske, psykiske og/eller sociale funktionsevne. Formålet med rehabilitering er at hjælpe dig til en hverdag, der er så selvstændig og meningsfuld som muligt.